VB
VB Proff

Nytt lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Etter 50 års drift opphørte driften av Sandefjord sykehus i 2009. I dag, etter rehabilitering og flere nye tilbygg, er det igjen aktivitet i det gamle sykehuset –i det moderne helsebygget som huser Sandefjord Medisinske Senter.

 

VB Porsgrunn Rørleggerforretning var med siden starten av prosjektet, og har vært en stor underleverandør til totalentreprenør HENT og byggherre Sandefjord kommune. 

Avanserte løsninger

Senteret er prosjektert med avanserte løsninger for velferdsteknologi, pasientsikkerhet og pasientbehandling. Det eksisterende bygget (7.300 m2) ble rehabilitert, mens tre nye tilbygg på totalt ca. 4000 m2  ble lagt til. 

VB-bedriften Porsgrunn Rørleggerforretning har levert anlegg til sanitær, varme og sprinkler og sentralgass til senteret som i dag inneholder et mangfoldig tilbud; legevakt, lærings- og mestringssenter, fysioterapi, treningssenter, rehabiliteringsavdeling, kortidsenhet, lindrende enhet, blodbank og sykehjemsplasser. De har også levert vannbehandlingsanlegg til terapibadet. 

Kort byggetid

Rørleggerbedriften hadde på det meste 16 medarbeidere på full tid inkludert underleverandører, forteller Steinar Engerud, prosjektleder hos VB Porsgrunn Rørleggerforretning: 

– Det ble lagt opp til svært kort byggetid på et såpass komplisert og teknisk bygg, og vi møtte på noen gode utfordringer når det eksisterende bygget skulle tilpasses nybyggene. Prosjektet er lagt inn i en BIM-modell (bygningsinformasjonsmodellering), som er en samarbeidsmodell mellom byggherre, totalentreprenør og underleverandører, sier han. 

Prosjektet er tegnet av Børve Borschsenius Arkitekter.

Arbeid:

Sanitær-, varme-, sprinkler- og sentralgassanlegg pluss vannbehandlingsanlegg til svømmehall. 

Sted:

Sandefjord, Vestfold 

Arbeid utført av:

VB Porsgrunn Rørleggerforretning

Thomas Wiersdalen Olsen, rørlegger, monterer radiatorer.