VB
VB Proff

Bidro til prisvinnende signalbygg

Da nye Ålgård kirke i Gjesdal kommune utenfor Sandnes ble offisielt innviet i 2015, var det med sanitær-, varme- og sprinkleranlegg fra VB.

 

VB Rørlegger Torgersen AS i Sandnes fikk oppdraget med VVS-delen av den nye og spektakulære kirken. Med sin seil-lignende form vises kirken godt blant den øvrige bebyggelsen og er et tydelig landemerke på stedet. 

Rask oppvarming med gass

– Kirken har fått installert en luft/vann varmepumpeløsning med radiatoranlegg. Men for å kunne varme opp kirkerommet raskt har vi også lagt inn oppvarming med gass, forteller daglig leder Arne Torgersen hos VB Rørlegger Torgersen. 

I tillegg til å levere og montere sanitærutstyret, monterte rørleggerne også sprinkleranlegg. Det sistnevnte var imidlertid ikke bare-bare: Sprinkleranlegget var utfordrende å få på plass på grunn av den spesielle utformingen av taket (men det meste går som kjent når man ikke gir seg!). 

Mottok byggeskikkpris

Kirken er på 1550 m², og i tillegg kommer råbyggutvidelse på 450 m² i sokkeletasjen som skal romme ungdomsmenigheten i fremtiden. Kirkesalen har plass til 425 personer, men kan utvides med kirketorg med plass til ca. 600 personer. For VB-bedriften i Sandnes beløp prosjektet seg til ca. 3,5 millioner kroner. 

Arkitektfirmaet Link Arkitektur har tegnet kirken, som også fikk Gjesdal kommune sin byggeskikkpris i 2015.

Arbeid:

Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg  

Sted:

Ålgård, Rogaland  

Arbeid utført av:

VB Rørlegger Torgersen

Du er kanskje interessert i disse bloggartiklene Besøk VB-bloggen

Alle nye bygg blir levert med en "bruksanvisning" i form av FDV-dokumentasjon, men ikke alle byggeiere og forvaltere ser verdien av den. Det er synd. Når den blir et levende dokument som brukes aktivt i driften av bygget, kan den spare både tid og penger.   

Krav til dokumentasjon og sporbarhet blir stadig viktigere, ikke minst når det gjelder drift av bygg. Har du kontroll på dette kan det spare deg for tid, penger og unødig frustrasjon. Her er minimumskravene du må være kjent med!

Uansett om du skal renovere eksisterende bygningsmasse eller bygge nytt næringsbygg, bør du ta energismarte valg. Enova gir økonomisk støtte til utbyggere som velger innovative energi- og klimaløsninger. Sjekk om ditt prosjekt er støtteberettiget!