Gi gamle rør nytt liv

Før eller senere må hus og gårder, sameier og borettslag renoveres og få tilbake sin gamle storhet igjen. I slike omfattende prosjekter har spørsmålet om hva som skal gjøres med alle de gamle rørene ofte dreid seg om hvor mye det koster å skifte dem ut. Men, heldigvis, i dag finnes det et alternativ som er både raskere, billigere og mindre ubeleilig.

Dersom du skal renovere avløpsrørene i bygget, er rørfornying et godt alternativ til rørutskiftning. Ved rørfornying installeres nye rør eller foringer på innsiden av de gamle. Dette skjer uten store inngrep i selve bygget. 

Rørfornying er både raskere og ryddigere enn rørutskiftning, som ofte innebærer riving og graving. Det er også en billigere prosess, fordi den er mindre arbeidskrevende. 

For å vite om rørfornying er et alternativ som egner seg for deg, bør du starte med å la en fagperson fra VB foreta en besiktigelse av dagens røranlegg. Det kan være mye å spare!

Les mer om hva vi i VB anbefaler for sameier og borettslag som skal skifte rørsystemer.

Fra VB Bloggen

En stor andel av de vannskadene som oppstår i norske hjem skyldes gamle og utslitte varmtvannsberedere. Beredere som gjerne befinner seg under kjøkkenbenken i borettslag og sameier. Og der står de tilsynelatende godt. Inntil det oppstår en lekkasje. Mange boligsameier har derfor en jobb å gjøre for å få kontroll på disse berederne. Både for å holde forsikringskostnader nede – og for å redusere følgeskader. For de blir fort store. Her er mine tips til hva som bør gjøres.

Har dere vært inne på tanken om å ta i bruk solenergi til oppvarming av borettslaget eller sameiet? Da har dere tenkt noen fornuftige tanker. Fordelene ved solvarme er mange. Her ser vi på noen av argumentene for å vurdere solvarmeanlegg.

Før eller senere må borettslag og boligsameier rustes opp, og jobben med å renovere gamle rør har tradisjonelt vært et stort og omfattende prosjekt. I dag finnes det heldigvis et alternativ til utskiftning av avløpsrør som er både raskere, billigere og mindre ubeleilig for beboerne.