VB
VB Proff

Bedre skoler i Gran kommune

VB Randsfjord Rørservice leverte alt arbeid på varme-, sanitær- og sprinkleranlegg til ny barneskole og rehabilitering av tidligere Brandbu ungdomsskole i Hedmark.

 

Når det skal settes opp et nytt skolebygg på 3.832 m² og et annet bygg på 1.883 m²  skal rehabiliteres, blir det litt å henge fingrene i. VB Randsfjord Rørservice hadde på det meste 14 rørleggere, inkludert lærlinger, i arbeid på skolebygget. VB-bedriften samarbeidet også godt med hovedentreprenør Betonmast og andre underentreprenører som Eltera på elektor og Bryn Byggklima på ventilasjon. 

Omfattende energibrønn

En stor del av arbeidet for VB Randsfjord Rørservice besto av den omfattende energibrønnen som ble boret, og her fikk de også bistand fra Brødrene Myhre AS til boringsarbeidet. 

Mye og godt utstyr

Rørleggerne valgte utstyr med god kvalitet og kjente merker, som blant annet armatur fra Oras og porselen fra Gustavsberg. Det gikk med over 80 servantkraner og 50 servanter. 

Rørleggermester Marius Savjord, tar med seg godt samarbeid med de andre fagene som den beste erfaringen fra prosjektet: 

– Samarbeidet fungerte optimalt. Vi var alle opptatt av å nå det samme målet: levere et godt ferdig bygg til byggherren. Hovedentreprenør Betonmast var flinke til å holde fremdriften, svært ryddige, og med et høyt fokus på HMS og KS. Oppdrag under en entreprenør med mange fagarbeidere på arbeidsplassen byr på nye utfordringer nettopp her, sier han.

Arbeid:

Varme-, sanitær- og sprinkleranlegg 

Sted:

Randsfjord, Hedmark 

Arbeid utført av:

VB Randsfjord Rørservice

Ny varmefordelingsstokk under oppføring i den gamle delen av skolen som ble renovert.
Lærlingen Ole Andreas Rustad er i godt driv og humør. Her jobber han med rørstrekk til gulvvarmen.