VB
Dette leverer vi

Drifts- og vedlikeholdsavtaler

En drifts- og vedlikeholdsavtale med VB er forebyggende med tanke på driftsavbrudd på grunn av mangler eller elde. Med en formell samarbeidsavtale med VB kan du enda raskere få hjelp fra rørlegger om uhellet er ute.

Jevnlig vedlikehold gir lengre levetid på rør og annet VVS-utstyr. Både sanitær- varme- og sprinkleranlegg trenger jevnlig ettersyn.  

Gjennom rørleggerbedriftene i VB, kan kunder inngå drifts- eller vedlikeholdsavtaler på bygg over hele landet. Gjennom en effektiv organisering er vi meget konkurransedyktige både med hensyn til kvalitet, pris, kompetanse og service. 

VB tilbyr nasjonale, regionale og lokale kunder installasjon, drift og vedlikehold av alt innen rør infrastruktur. Dette tilbyr vi også på eldre anlegg.  En samarbeidsavtale med VB gir mange fordeler.

Uansett om du drifter et næringsbygg, en skole, svømmehall eller kanskje er ansvarlig for et borettslag, tilbyr vi i VB forskjellige vedlikeholdsavtaler som kan hjelpe deg å sørge for en sikker, stabil og økonomisk forsvarlig drift. Avtalene kan hovedsakelig deles i tre kategorier:

1. Serviceavtale

En serviceavtale er en avtale hvor du inngår et samarbeid med en rørleggerbedrift som gjerne er kjent med, eller gjøres kjent med, anlegget og bygget. En serviceavtale sikrer godt vedlikehold og gir god forutsigbarhet i ansvarsfordeling og oppfølging av oppgaver.

2. Drifts- og vedlikeholdsavtale

En drifts- og vedlikeholdsavtale med rørleggeren skal forebygge rørtekniske problemer og driftsstans. En rørlegger knyttes til bygget, holder jevnlig kontakt med deg, utfører rutinemessige servicer og befaringer og jobber forebyggende med vedlikehold for å hindre at noe stopper opp.

3. Rammeavtaler

Rammeavtaler inneholder mange av de samme elementene som en drifts- og vedlikeholdsavtale, men går gjerne over flere år. For inngåelse av rammeavtaler for offentlige bygg gjelder egne regler.

Vil du vite mer om hva slike avtaler innebærer kan du ta en titt på disse to artiklene fra VB Bloggen:

Du kan selvfølgelig kontakte en VB Rørlegger for en nærmere prat også!

Lurer du på andre ting knyttet til drift og vedlikehold? Sjekk ut temasiden vår – her finner du mange vanlige spørsmål og svar.

Du er kanskje interessert i disse bloggartiklene Besøk VB-bloggen

Dårlig innregulering av varme- og kjøleanlegg kan få store konsekvenser, både for økonomi og trivsel. Mistenker du at varmeanlegget i bygget ditt er feil innregulert? Her er fem tegn på at du har helt rett.

Alle nye bygg blir levert med en "bruksanvisning" i form av FDV-dokumentasjon, men ikke alle byggeiere og forvaltere ser verdien av den. Det er synd. Når den blir et levende dokument som brukes aktivt i driften av bygget, kan den spare både tid og penger.   

Har du et sprinkleranlegg i bygget ditt? Som byggeier er du ansvarlig for at anlegget blir sjekket jevnlig, og at de som gjør dette, er kvalifiserte for jobben. Her er en oversikt over kravene du bør stille når du skal la en ekstern servicepartner kontrollere og vedlikeholde sprinkleranlegget.