VB har inngått en samarbeidsavtale med saneringsselskapet NSU

- Et samarbeid som styrker både oss og dem, sier Morten Boye-Hansen i VB.

- Samarbeidsavtalen er inngått for å styrke vår posisjon blant saneringsselskapene som har med forsikringsselskapene å gjøre. Da får NSU den fullservicen et saneringsselskap skal ha for å levere i den konkurransesituasjonen de er i. Dette er en passende oppbygging av VB og det vi driver med. Dette samarbeidet vil styrke både oss og dem, sier Morten Boye-Hansen, leder på proffmarked i rørleggerkjeden VB. 

 

NSU er et østlandsbasert skadesaneringsselskap som ble startet i 2016 og driver med skadeutbedring etter vannskader. Hovedsamarbeidspartnerne er forsikringsselskaper, og de har også avtaler med borettslag og eiendomsbesittere. 

 

- VB har rørleggere som kjenner til bransjen og området vi jobber i. De har godt innarbeidede rutiner og er kjent med systemene vi bruker. Det er positivt og vil skape bedre samspill mellom våre prosjektledere og rørleggerne som blir rekvirert, sier Markus Bjørknes, daglig leder i NSU.

 

NSU er hovedsakelig østlandsbasert, med nyopprettede avdelinger i Drammen, Tønsberg og Telemark. Nå er de også i ferd med å åpne i Kristiansand og Arendal.

 

 

Skademarkedet er i vekst, både på grunn av etterslepet på vedlikehold av rør og på grunn av styrtregn og overvann. NSU har fokus på en mer bærekraftig tilnærming til skadeutbedring.

 

- Vi er bevisste på metodevalg, og vi prøver å rive minst mulig, for det er mye som kan tørkes i stedet for å rives. Det sparer penger for samarbeidspartnerne, og det sparer miljøet. Vi har fokus på godt håndverk og kvalitet. Samarbeidet med VB er spennende, og vi håper det vil gi merverdi for oss og skape bedre flyt i prosessene våre, sier Markus Bjørknes.

 

Nysgjerrig på samarbeid med VB?