VB
VB Proff

Nytt hotell og kulturhus i Fosnavåg

Når de bygger i Fosnavåg, tenker de stort! Det nye Thon-hotellet er i tillegg til et fullt utbygd konferansehotell, også kulturhus, kino og en skipssimulator til bruk i maritim opplæring.

 

VB Brændes Rørleggerforretning utførte alt arbeid med sanitær-,varme- og sprinkleranlegg, med innleid arbeidskraft fra en annen VB-bedrift, VB tåle Berge VVS. 

Ferdig til avtalt tid

Planleggingen av det innholdsrike bygget startet allerede i 2004. Da endelig beslutning om å lage flerbrukshuset ble tatt, ble det hele ferdig til avtalt tid. Det krever god planlegging og godt samarbeid! For rørleggerbedriftene har det betydd en bemanning på mellom to og femten rørleggere gjennom hele prosjektet, som hadde en ramme på ca. 20 millioner kroner. 

Gjennomtenkt varmeløsning

Det er energibrønner under bygget for å sikre stabilt varmeopptak. Det er også montert varmepumpe der både det varme og det kalde vannet utnyttes og akkumuleres opp i tanker. På taket er det montert tørrkjøler for å kunne hente varme og eventuelt kvitte seg med overskudd av varme. 

Hotellrommene og konsertsal blir luftoppvarmet med ettervarmebatteri, mens resten av bygget blir oppvarmet med gulvvarme, konvektorer og radiatorer. Den kalde siden på varmepumpen blir brukt til komfortkjøling i ventilasjonsaggregat samt kjøling på enkelte rom i skipssimulatoren. 

Baderommene kommer fra Italia og leveres ferdig produsert. Suitene og felles toaletter er levert av VB, og alt utstyret har en nøktern, god standard. 

Mangel lokale ressurser involvert

Hotelldelen eies og drives av Thon med lokale aksjeeiere, mens kino og konsertsal er eiet av kommunen og lokale aksjeeiere. Skipssimulatoren eies av rederne i lokalmiljøet og er laget for offshorenæringen i området for å vedlikeholde kunnskapene til maritimt personell. I prosjektet inngår også et kaianlegg med en kaifront på 140 meter, hvor deler av kaien brukes til å legge ut flytebrygger for fritidsfartøy. 

Gode tilbakemeldinger!

Kombinasjonene med hotell, kino, konsertsal og skipssimulator gir Fosnavåg en unik mulighet til vekst i området. Olav Arntzen fra byggherren, Fosnavåg Vekst AS, fremhever samarbeidet med VB Brændes Rørleggerforretning som svært godt og avgjørende for prosjektets fremdrift.

Arbeid:

Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg 

Sted:

Fosnavåg, Møre og Romsdal 

Arbeid utført av:

VB Brændes Rørleggerforretning

Jan Olav Brænde og Ståle Berge foran sprinklersentralen.
Jan Olav og Ståle prøver stolene på "brua" i skipssimulatoren.
Simulatoren sett utenfra.

Du er kanskje interessert i disse bloggartiklene Besøk VB-bloggen

Alle nye bygg blir levert med en "bruksanvisning" i form av FDV-dokumentasjon, men ikke alle byggeiere og forvaltere ser verdien av den. Det er synd. Når den blir et levende dokument som brukes aktivt i driften av bygget, kan den spare både tid og penger.   

Krav til dokumentasjon og sporbarhet blir stadig viktigere, ikke minst når det gjelder drift av bygg. Har du kontroll på dette kan det spare deg for tid, penger og unødig frustrasjon. Her er minimumskravene du må være kjent med!

Uansett om du skal renovere eksisterende bygningsmasse eller bygge nytt næringsbygg, bør du ta energismarte valg. Enova gir økonomisk støtte til utbyggere som velger innovative energi- og klimaløsninger. Sjekk om ditt prosjekt er støtteberettiget!