VB
VB Proff

VB satser på dem som satser!

I VB har vi utviklet et eget trainee-program fordi vi ønsket å bidra til å hjelpe frem og styrke flest mulig av alle talentene i våre rørleggerbedrifter. VB Trainee er tilpasset yngre medarbeidere som ønsker eller er påtenkt en rolle som bas, prosjektleder, avdelingsleder eller lignende.

Dette er kompetanse- og kulturbygging vi i VB er alene om! 

På VBs trainee-program får VB-medarbeidere en enestående mulighet til å utforske sitt eget potensiale som leder. Læring og utforsking skjer på ulike arenaer både på og mellom samlingene, og i et nært samarbeid med andre trainee-deltagere i samme situasjon. 

Bakgrunn for VB Trainee-programmet i VB

VB er en sterk og offensiv rørleggerkjede som ruster seg for å møte fremtidens utfordringer. VB ser på ledelse som en viktig oppgave for kjeden og bedriften den enkelte jobber i, og skaper forståelse for hvordan faglige og personlige utfordringer påvirker oss i det daglige, og hvordan dette skaper tillit mellom mennesker. Vi ønsker å å bidra til bevisste endringer som kan styrke nye, potensielle lederkandidater i kjeden.

På bakgrunn av dette har VB utviklet et Trainee-program for talentene i kjeden. 

VB Trainee er samlingsbasert med 5 samlinger fordelt over ett år. Mellom samlingene arbeider deltagerne videre med utviklingsmålene med støtte fra ledere, andre deltagere og en personlig coach. Som deltager på VBs Trainee-program får den enkelte en enestående mulighet til å utforske ditt eget potensiale som leder og oppdage sider ved seg selv og sin arbeidssituasjon. Læring og utforsking skjer på ulike arenaer både på og mellom samlingene, og i et nært samarbeid med andre trainee-deltagere.

Bli medlem i VB