VB
Dette leverer vi

Fagområder

Vi installerer, drifter og vedlikeholder alt innen rør. Alt fra elegante baderom og miljøvennlige oppvarmingsløsninger, til rør i alle dimensjoner for både offentlige og private bedriftskunder. Vi påtar oss totalleveranser der vi tar hånd om hele den praktisk gjennomføringen.

Vi har bred kompetanse og spisskompetanse innen fagområdet rør:

  • Sanitær: Vi leverer, monterer og vedlikeholder rør og sanitærutstyr til alle våtrom, toalettrom, vaskerom, kjøkken med mer.
  • Varme: Vi leverer, installerer og vedlikeholder alt innen vannbåren gulvvarme, radiatorer, varmepumpe og fjernvarme.
  • Sprinkler og sprinkelanlegg: Vi leverer, installerer og vedlikeholder sprinkleranlegg i både små og store anlegg.
  • Kjøling: Vi leverer, installerer og vedlikeholder kjøleanlegg.
  • Gass: Vi leverer, installerer og vedlikeholder alt innen gass.
  • Trykkluft: Vi leverer, installerer og vedlikeholder alt innen trykkluft.
  • Rørtining: Om uhellet er ute og rørene fryser, kan Varme & Bad tine opp rørene igjen.
  • Rørinspeksjon: Mange av våre rørleggerbedrifter har utstyr for å inspisere rør.