VB

24 timers brannvakt i taket

Sprinkleranlegg er en svært viktig og effektiv brannvakt som redder liv og verdier hver eneste dag. Det finnes mange forskjellige typer sprinkleranlegg – og stadig nye utvikles. Finn ut hva du bør tenke på før du bestemmer deg for sprinkleranlegg i neste byggeprosjekt.

 

Hver eneste dag brenner det i minst ett bygg i Norge. Når en brann først starter, kan den raskt komme ut av kontroll og gjøre uopprettelig skade. Et sprinkleranlegg har egenskaper som gjør at det kan slukke eller kontrollere brannen i en tidlig fase, noe som begrenser omfanget av skadene og hindrer at liv og verdier går tapt. 

I følge Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg kan sprinkleranlegg slukke opptil 97 % av branner og branntilløp i bygninger hvor slike anlegg er installert. Det bør være betryggende statistikk for oss alle! 

Mange ulike typer sprinkleranlegg

Enkelt forklart er et sprinkleranlegg et rørsystem, oftest montert i taket, som slipper ut vann til brannslukking over et større areal. Det finnes i hovedsak tre forskjellige typer sprinkleranlegg som er vanlig å bruke: 

Våtanlegg

Våtanlegg står med vann og trykk i rørene hele tiden, helt fram til dysene, som også kalles sprinklerhoder. Når det oppstår brann, er det kort vei for vannet fram til brannen. Blir temperaturen i rommet for høy, anleggene kan variere innstillingen fra 57 °C til 141 °C, sprenges en glassbulbe i sprinklerhodet, og ventilen i dysen åpnes. Vann spruter da ut fra ett og ett sprinklerhode etter hvert som dysene blir utløst.    

Tørranlegg

I motsetning til våtanlegg, er tørranlegg – som navnet tilsier – ikke konstant fylt med vann. Dysene som monteres i tørranlegg er av samme type som for våtanlegg. Funksjonen er også den samme, men det er trykkluft i rørene til vanlig. Når en dyse blir utløst, slippes luft ut først, og trykket faller. Dermed åpner sprinklerventilen opp og slipper inn vann innen maksimalt 60 sekunder. 

Glykolanlegg

Glykolanlegg fungerer langt på vei på de samme prinsippene som våtanlegg, men anlegget er fylt med frostvæske i stedet for vann, som beskyttelse mot frostskader. Glykolanlegg er et alternativ til tørranlegg i frostsoner, og brukes vanligvis når det kun trengs et fåtall sprinklerhoder til å dekke et begrenset areal. 

I tillegg til disse tre typene finnes det også forskjellige vanntåkeanlegg. Det er svært vanlig å kombinere to eller flere typer slokkeanlegg i et større bygg. 

Se mer om de forskjellige sprinkleranleggene på VB bloggen 

Overlat sprinkler til fagfolkene i VB

Det er mange faktorer som spiller inn når du skal velge sprinkleranlegg. Det er viktig å se på temperaturen i området som sprinkleranlegget skal dekke, størrelsen på lokalet som skal brannsikres, og hvilke romløsninger som gjelder. Hva bygget brukes til, og hvilke verdier som skal reddes ved en eventuell brann, er også med på å avgjøre hvilket sprinkleranlegg som passer best.  

Sammen med fagfolkene i VB finner du best ut hvilket slukkeanlegg som er riktig for det bygget du skal brannsikre. 

Drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg

Det er mye som skal vedlikeholdes i et stort bygg og vi i VB ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner på drift, service og vedlikehold av rør- og sanitæranlegg, varme- og kjøleløsninger og brannvarslingsanlegg. Her har vi samlet en del informasjon om det.