VB
VB Proff

Full sving i Kirkenes Handelspark

Kirkenes er i stadig vekst og kjøpesenteret Kirkenes handelspark har vært et velkomment innslag, med butikker og restauranter. VB Kirkenes Bad & Kjøkken hadde rørentreprisen med sanitær-, varme- og sprinkleranlegg.

Prosjektet var preget av en relativt stor prosjekteringsjobb, kort byggetid og tilhørende krav til velfungerende logistikk. Handelsparken består av 13.500 kvadratmeter, og retter seg mot et marked på rundt 28.000 innbyggere øst i Finnmark.

For VB Kirkenes Bad & Kjøkken var dette et stort oppdrag, og i snitt var 6-8 rørleggere i arbeid til den nye handelsparken sto klar. Sanitæranlegget er tradisjonelt med funksjonelt utstyr av god kvalitet. En 305 kW varmepumpe med elektrokjele for oppvarming av fellesarealene i bygget er montert, og det er blitt lagt 8000 meter rør til sprinkleranlegget. 

– Consto, som er hovedentreprenør, har imponert oss med sitt HMS-arbeid. Vi har lært mye av dem som vi tar med videre i vårt eget HMS-arbeid, sier daglig leder hos VB Kirkenes Bad & Kjøkken, Tor Jonny Jensen. Parallelt har bedriften også storkunder som Forsvaret, Sydvaranger Gruve og andre serviceoppdrag.

Tor Jonny Jensen, daglig leder hos Kirkenes Bad & Kjøkken AS og kjedeleder Øystein Kjellsen foran Kirkenes Handelspark.