VB
Oppvarming

Energivennlig varme for fremtiden

I majestetiske omgivelser ved innseilingen til Svolvær havn ligger Sjøsiden Boligpark med 57 boliger. Her har VB Nobel Rør og Roth levert fremtidsrettede varmeløsninger. Varmen blir nemlig gjenbrukt.

Prosjektet består av 47 leiligheter fordelt på to blokker og to rekker med fem hus i hver. I alle byggene har VB Nobel Rør levert varme og sanitær og sprinkleranlegg. I blokkene er det felles varmesystem med luft-til-vann-varmepumpe, felles teknisk rom og felles beredersentral. I rekkehusene er det avtrekksvarmepumpe og kombinert ventilasjonsanlegg. 

- I rekkehusene gjenvinnes restvarmen fra ventilasjonsanlegget med varmepumpe til vannbåren gulvvarme. Vi omgjør altså inneluften til varme i det vannbårne systemet, forklarer Kristian Hansen, daglig leder og VVS-ingeniør i VB Nobel Rør. 

Det er første gang de tester det ut i dette omfanget. Fordelen er at når de tekniske komponentene er internt i hver bolig, er det enklere å holde kontroll over det faktiske energiforbruket, i motsetning til tradisjonelle system med felles varmesentral som ofte krever kompliserte løsninger med energimålere plassert ut i anlegget.

- I vårt klima har luft-til-vann vært fordelaktig fordi vi har relativt høye, stabile vintertemperaturer, sjelden kaldere enn ti minus. Luft-til-vann har derfor vært et alternativ som har fungert bra for oss. I kaldere områder bruker de ofte væske-vann-system. Den avtrekksvarmepumpa har vi sett på som et alternativ til bergboring hvor vi utnytter den allerede oppvarmede luften som energikilde til oppvarming av rom, sier Kristian Hansen. Dette gir vesentlig lavere installasjonskostnad med akseptabel besparelse.

Dette har vært et interessant prosjekt å jobbe med, ifølge Hansen.

- Det er alltid utfordrende med leilighetsprosjekter, med mange rom og etasjer - og etterhvert mange personer - å forholde seg til. Men samarbeidet mellom oss, hovedentreprenør og byggherre har vært godt, sier Hansen.

Roth har levert Alupex røsystem for distribusjon, rør-i-rør og gulvvarmesystemet. I rekkehusene er det brukt varmepumpe fra Nibe, og på blokkene lokal varmepumpeleverandør. 

Daglig leder Kristian Hansen