VB
Oppvarming

Følg vannveien til god varme

Vi i VB besøker mange ulike boliger i løpet av et år, og felles for de fleste er at de ønsker lavere strømregninger og et bedre (les: varmt og godt) inneklima. Ellers er de usikre. – Hvilke varmeløsninger er det å velge mellom? – Hvilke løsninger passer best for akkurat vår bolig? – Hvordan skal vi gå fram?

Her er en oversikt over de forskjellige varmeløsningene vi i VB kjenner godt til og leverer – kort og enkelt forklart. Så blir det litt enklere når vi sammen etterpå kan finne ut av hvilken løsning som passer best i din bolig. Ta deretter kontakt med nærmeste VB Rørlegger, så tar vi det derfra!

Luft til luft varmepumpe henter energien i luften ute og bruker den til å varme opp luften inne (eller kjøle den ned, om sommeren). Denne løsningen krever minimale inngrep i boligen.

Berg til vann varmepumpe henter varme opp fra fjellet i en lukket rørsløyfe fylt med en blanding av vann og frostvæske. I varmepumpen økes temperaturen og så sendes oppvarmet vann videre gjennom et vannbårent system i boligen.

Luft til vann varmepumpe henter varmen fra luften ute og leder den inn i vannbårent gulvvarmesystem, og til radiatorer og vann i boligen. Vår mest populære løsning – perfekt for norsk kystklima.

Avtrekksvarmepumpe gjenvinner varmen i ventilasjonsluft som ellers går til spille. Denne løsningen varmer opp både bolig og tappevann, og skaper et veldig behagelig inneklima.

 

Sjø til vann varmepumpe henter varme fra vann eller sjø via en kollektors­lange fylt med vann og etanol. Temperaturen økes i en varmepumpe, og oppvarmet vann sendes gjennom et vannbårent system og varmer opp både bolig og tappevann.

Biokjel-løsning fungerer på samme måte som et oljefyringsanlegg, men det er ved, skogflis eller pellets som brennes i kjelen. Varmt vann blir distribuert gjennom et rørsystem i boligen.

Jord til vann varmepumpe henter varme fra jorden via et væskefylt kollektorrør som graves en meter ned i bakken, der er det ca. 4 grader året rundt. Temperaturen på vannet økes i en varmepumpe og oppvarmet vann sendes gjennom et vannbårent rørsystem i boligen.

Solvarmeløsning

Solfangere på taket eller sydveggen henter energi fra sola som brukes til å varme opp vann som sendes gjennom et vannbårent oppvarmingsanlegg i boligen. Og, ja, den fanger opp solens stråler selv om det er litt skyet også!