VB

VB støtter Ingeborg

Målet for Ingeborg-nettverket er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og fagledende stillinger.

Ingeborg-nettverket er for kvinner som jobber i rørbransjen, og nettverket arbeider for å få dyktige kvinnelige rørleggere bedre frem i lyset.

Nettverket er oppkalt etter Norges første kvinnelige rørleggermester, Ingeborg Markussen.

VB er gullpartner i Ingeborg-nettverket og deler Ingeborg-nettverkets ambisjoner og mål om en framtid i rørbransjen, der selve håndverkerbransjen har bedret ansenitet, kvinneandelen i faget har økt betraktelig og mangfoldet i rørbransjen er mye større og mer spennende.

Les mer om et av Ingeborg-nettverkets mange tiltak som VB er med på å støtte på www.vvsforum.no

Kronikken «Rørlegger kan bli det nye kvinneyrket» som daglig leder i VB, Øystein Kjellsen hadde i VG er et annet eksempel på VBs støtte til dette viktige arbeidet.