Porsgrund Bad AS

Porsgrund Bad er produsent og leverandør av sanitærprodukter til hjemmemarkedet i hele Norge. Porsgrund Bad er en del av IDO-gruppen, og har søsterbedrifter i Sverige, Finland, Russland og Baltikum.

Besøk www.porsgrundbad.no