VB

Kompetanse er et av våre viktigste konkurransefortrinn, om ikke det viktigste. I VB så satser vi på dem som vil satse!

VB Lean

VB Lean er et nytt kompetanseprogram i VB hvor målsetningen er at du som deltakerne skal kunne ta i bruk Lean metodikk i din organisasjon med hovedfokus på forbedring, forenkling og effektivisering. Ved å ta i bruk Lean metodikk i din bedrift vil du få konkrete verktøy for hvordan jobbe smartere, mer strukturert og systematisk med økt fortjeneste, lønnsomhet og produktivitet. Det handler om involvering, eierskap og ansvarliggjøring for at arbeidsprosessene i din bedrift skal bli bedre og bidra til økt verdi og medarbeidertilfredshet for deg og dine ansatt

VB Lærling

VB har et lærlingprogram med fokus på holdninger, kultur og faglig oppdatering med hovedvekt på holdninger, kultur og faglig oppdatering, «Riktig første gangen» og HMS. 

Hovedelementene i kompetanseprogrammet skal bidra til å skape en kultur der kompetanse, motivasjon, innsats, holdninger, kommunikasjon og samarbeid skal prege hver og en av oss, fra daglig leder til lærling.

VB Trainee

VB Trainee er kjedens utviklingsprogram for yngre medarbeidere og gir den enkelte et godt grunnlag for økt selvinnsikt, kunnskap om VB sine ulike arbeidsprosesser og egne praktiske lederferdigheter.

Hensikten med VB Trainee er å gå i dybden og å investere tid til å forstå deg selv og VB som organisasjon. På samlingene utfordres du til å formulere mål for din utvikling i samsvar med din personlige stil. Mellom samlingene arbeider du videre med dine utviklingsmål, støttet av ledere, instruktører og andre deltakere.

 

VB Tekniker

VB Tekniker-kursene sikrer forståelse for og kompetanse omkring planlegging, montering og alt som skal til for å levere et varmeanlegg for enhver bygning. Disse kursene er på flere nivåer. 

Målet med VB Tekniker  er å tilføre økt forståelse og kompetanse om varmeløsninger for boligmasse opp til 500 m2. I tillegg vil du få større trygghet på dimensjonering, igangkjøring, innregulering og feilsøking i et varmeanlegg.

 

VB Lederen

VB Lederen er kjedens bedriftsutviklingsprogram for ledere og nøkkelpersoner i VBs medlemsbedrifter. 

Målet for kurset er at du som deltaker får konkrete verktøy for at din bedrift skal lykkes i ditt marked.

Du og din bedrift vil stå i fokus under samlingen:

  • Organisatorisk status. (Styrker og svakheter med din organisasjon)
  • Økonomisk benchmark (Hva bør du ta tak i for å forbedre din lønnsomhet)
  • Balanced Scorecard (Hvordan kan du ta i bruk VB sitt nye lederverktøy i din bedrift)
  • Strategi og handlingsplaner (Hvilke strategiske prosesser skal du prioritere)

 

VB Prosjektleder

VB Prosjektleder er kompetanseprogrammet i VB som vil bidra til at du og din bedrift blir utstyrt med de rette verktøyene for å gjennomføre prosjekter på kvalitetsfull og god måte.

Målet med VB prosjektleder er å etablere og synliggjøre en enhetlig bruk av VBs prosjektmodell for å bidra til større forutsigbarhet og bedre resultater og suksess i våre prosjekter.

 

 

Alle disse programmene gjennomføres fast i VB og oppdateres og utvikles slik at de kan regnes som bransjens beste år etter år.

 

Jeg vil absolutt anbefale ledere sende lærlinger på VB lærlingsamling. Det er en dag som både lærlinger og bedrifter har stor nytte og glede av. 

- Baard Aas, Lunder & Aas Rørleggerservice

"Det at de får ekstra påfyll fra flere kanter er veldig bra. Det gjør at vi styrker hele bransjen. Vi får bedre fagarbeidere. Der gjør VB en kjempejobb!"

- Merete Larsen, ORIN (Opplæringskontoret for rørleggerne i Nord)

"VB Trainee har vært veldig lærerikt! Vi har vært igjennom mye som vi rørleggere kan gjøre for å få bedre resultater og skape enda bedre kundeopplevelser"

- Kay Arne Bølestrand, H. Granbo VVS. 

"VB Trainee for meg var et talentutviklingsprogram som har overgått alle mine forventninger. Jeg vil absolutt anbefale flere å benytte seg av traineeprogrammet."

- Bård A.Solberg, tidligere rørleggere Kviteseid Rørhandel