CTC Enertech Group

CTC Ferrofil er en del av Enertech–gruppen, som er et internasjonalt selskap med fokus på fornybar oppvarming. Enertech–gruppen er en ledende produsent av høyteknologi produkter for varmtvann og varme. Fornybar energi er et av deres fokusområder.