VB
Sikkerhet

Vinn-vinn med Vannstoppen

En lekkasjestopper kan spare deg for både bekymringer og omfattende vannskader.

De fleste vannskader skyldes rørbrudd i boligen din. En lekkasjestopper stenger vannet automatisk når den registrerer lekkasje, og er derfor et ypperlig tiltak for deg som vil unngå kostbare vannskader. 

Nyere bolig?

Lekkasjestoppere er påbudt i nye boliger og næringsbygg, så hvis det er bygget etter byggeteknisk forskriftene fra 2010 (TEK17) er det å anta at du har vannstopp tilknyttet utstyr med vann i rom som ikke har sluk i gulvet – for eksempel kjøkkenet.

Forsikringsselskapene har enda strengere krav enn myndighetene. De krever at du i tillegg har godkjent utstyrt som overvåker sanitærrom og vannledningsanlegg. 

Økt risiko på kjøkkenet

Et kjøkken er vanligvis et rom uten sluk, og det er nettopp på kjøkkenet at risikoen for vannlekkasje har økt betraktelig de siste årene. Noe av grunnen til dette er at flere av oss har fått sansen for kjøkkenapparater som kobles på husets vannanlegg – som for eksempel kaffemaskin eller kjøleskap med integrert isbitmaskin. 

Eldre bolig?

Gamle hus med tilsvarende gamle vannrør, gjerne i kobber, er også spesielt utsatt. Ofte merker man heller ikke lekkasjen, som like gjerne kan skje inne i veggene som i kjøkkenskapet. 

Enda en fordel!

En annen fordel med Vannstoppen er at den stenger vannet automatisk ved eventuelle strømbrudd, noe som er spesielt gunstig for å forebygge frostskader om vinteren.