Spennende kompetanseplaner for VB

30. oktober 2019 14:39
Gleder seg: Leder av VBs Ressursgruppe for Kompetanse og IT, Marie Christine Sanner, gleder seg til å presentere nye og spennende kompetanseprogrammer og aktiviteter for VBs medlemsbedrifter på nyåret.

Mens rørbransjen generelt legger opp til en omfattende debatt om bransjens status i dag, samt ruste seg for nye krav til kompetanse, digitalisering, nytt regelverk og teknologisk utvikling, har VB gjennom VB Kompetansesenter tilbudt kompetanseprogrammer til VB-bedriftene i mer enn et tiår allerede.

– VB har vært gode på kompetanseheving av sine ansatte i mange år, og med vårt kompetanseprogram for 2020 vil det overgå det meste av det vi har presentert hittil, sier Marie Christine Sanner, prosjektansvarlig for rørleggerkjedens kompetanse-, HMS og kvalitetsprogram i en pressemelding.

Spennende tider
Under bedriftens kick-off i Stavanger nylig, ble planene for 2020 og den videre strategien frem mot 2025, presentert for VBs Ressursgruppe for Kompetanse og IT. Denne gruppen består av representanter for de fem regionene VB har delt landet i, og fungerer som høringsinstans for hvilke aktiviteter og kompetansehevende tiltak VB skal satse på. – Uten å ta munnen for full, kan jeg love spennende tider for alle innen VB-kjeden når det gjelder å følge med i det som skjer av nye ting i vår bransje, sier Sanner.
– Vi har hatt et omfattende program så langt i 2019 for alt fra lærlinger, traineer, utførende rørleggere og prosjektledere til ledere, og tilbakemeldingene har vært særdeles gode. Vårt mål er at våre medlemsbedrifter og deres ansatte skal ha tilgang til den beste kompetanse som er å oppdrive, og dermed ligge i forkant av utviklingen i bransjen. Dette vil bidra til å økkonkurransekraften og ikke minst lønnsomheten for den enkelte bedrift, sier hun.

Hårete mål
Uten å røpe for mye detaljer om VBs strategiske planer fremover, legger Marie Christine Sanner ikke skjul på at VBs hårete mål er å bli «best i klassen». Dette gjelder på alle plan i organisasjonen. 

– Dere er jo allerede kommet langt på vei når det gjelder digitalisering av arbeidsprosesser gjennom VB Smart?
– Ja, VB har vært og er en banebryter på dette området gjennom utviklingen av vårt eget kvalitetssikringsverktøy VB Smart. Dette er i stadig utvikling, og får stadig nye bruksområder, takket være innspill fra våre brukere over hele landet. Så langt er det 75 prosent av våre medlemsbedrifter som har tatt VB Smart i bruk i si bedrift. Dette for å øke kvaliteten ved å sikre at jobben utføres riktig første gangen, tilfredsstiller gjeldende lovkrav til kvalitetssikring, dokumentasjon og sporbarhet, sier Marie Christine Sanner.

Plan for 2020
Hun forteller videre at VB stadig arbeider for at VB-bedriftene skal ha det beste tilbudet på kompetanse og lover flere nye spennende programmer og aktiviteter i 2020. ­
– Vi gleder oss til å presentere nyhetene på nyåret, som jeg er sikker på vil bidra til at de ansatte i VB vil bli enda bedre rigget til å møte utviklingen i bransjen og tilfredsstille fremtidige krav, sier Marie Christine Sanner, leder av VBs Ressursgruppe for Kompetanse og IT.