Varmepumpe eller kjølesystem

Carnotprosessen er en termodynamisk kretsprosess. Den er basert på et teoretisk motor design kalt en carnotmotor, som ble foreslått av Nicolas Léonard Sadi Carnot i 1824.

Sør oss om varmeløsninger »

En varmekraftmaskin fungerer ved å flytte energi fra et varmt område til et kaldt, og i prosessen omgjøre noe av varmen til mekanisk ernergi. Prosessen kan også reverseres. Systemet kan tilføres mekanisk energi og dermed flytte varme fra et kaldt område til et varmt. Prosessen fungerer da som varmepumpe eller kjølesystem isteden for varmekraftmaskin.

Carnotprosessen er en spesiell kretsprosess siden den er den mest effektive prosessen for å omgjøre en bestemt mengde varme til mekanisk energi.
Eller en bestemt mengde mekanisk energi til å flytte mest mulig varme.

Kilde: Wikipedia.no