VB
Oppvarming

Endelig oljefri med overgang til bergvarme

Etter nærmere 40 år med oljefyr hadde ekteparet Fykse fått mer enn nok. Løsningen ble å fylle det gamle radiatoranlegget med en helt ny type varme.

– Vi mislikte oljefyren bare mer og mer. At oljebrenneren hadde begynt å fuske og soten som lå tjukk i fyringsrommet, gjorde det ikke et hakk bedre. Vi satt rett og slett på en forurensningskilde, sier Haldor Fykse. 

– Imponerende kjapt!

Fordi de kunne beholde det gamle radiatoranlegget, var den mest hensiktsmessige løsningen for ekteparet på Ås å gå over til et bergvarmeanlegg. Og installasjonen? Den tok faktisk ikke mer enn to dager – en dag med boring, og en dag med installasjon av den nye varmepumpeløsningen. 

– Da hadde de boret en 180 meter dyp brønn, fått ut den gamle oljekjelen og koblet opp det nye systemet. Rett og slett imponerende kjapt, spør du meg!, sier Haldor. 

Nå levner ikke ekteparet Fykse oppvarmingen en eneste tanke:

– Anlegget bare surrer og går, holder jevn og god temperatur året rundt. Vil vi ha det litt kjøligere, er det bare å stille inn temperaturregulatoren på nytt. Vi kunne selvsagt ha plottet inn nattsenking og slikt, men siden systemet er bygget på det gamle radiatornettverket vårt, er det lite energi å spare på å senke og heve temperaturen i løpet av noen få nattetimer, forklarer Haldor. 

Sparer 20.000 kWh i året

Tidligere ble energiforbruket dekket med 2/3 olje og 1/3 elektrisitet, i tillegg til peisvarme for kosens skyld, med et samlet forbruk som var oppe i 37.000 kWh. Etter ett år med bergvarme var samlet forbruk nede i 16.000 kWh. 

– Jeg måtte sågar ta et par kontrollregninger i etterkant. Men det stemte altså. Og strømmåleren var flunkende ny, bare så det er sagt, sier Haldor. 

Slik fungerer bergvarme:

I både luft, sjø og fjell finnes det energi i form av varme – energi som kan utnyttes til oppvarming selv om temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker i boligen din. I fjellgrunnen ligger temperaturen på 7-8 grader hele året. Ved å bore ett eller flere hull ned til 100-200 meter, blir varmen tilgjengelig. En bergvarmepumpe avgir varmen til et tilknyttet varmesystem, som f. eks. et radiatoranlegg eller gulvvarme. 

Hvor dypt man må bore, og hvor mange hull, avhenger av oppvarmingsbehovet, grunnvannstand og fjellets beskaffenhet.   

På tide å gjøre noe med det kalde gulvet? Eller vil du innføre mer miljøvennlig oppvarming hjemme hos deg? Kontakt din nærmeste VB Rørlegger for gratis befaring – og begeistring.

Arbeid:

Bergvarmepumpe 

Sted:

Ås, Akershus 

Arbeidet er utført av:

VB BroVarmex

Her ved siden av terrassen ligger energibrønnen til familien Fykse.Etter å ha sådd igjen, er det ikke spor av verken anleggsmaskinereller installasjoner.