VB
Oppvarming

Oljefyring blir forbudt - hva gjør du da?

Fra 2020 blir det forbudt å fyre med fossil energi som olje og parafin. Her er 5 spørsmål – og svar! – om forbudet.

Er det virkelig sant?

Ja. 15. juni 2017 kom kunngjøringen fra regjeringen om at det blir innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene, og Norge er så vidt vi vet det første landet i verden som innfører et slikt forbud. 

Hva betyr dette forbudet for meg?

Hvis du i dag benytter fossil energi til å varme opp rom, ventilasjonsluft og/eller tappevann, må du finne andre alternativer innen 1. januar 2020. 

Hva bør jeg bytte til?

For mange vil det være fornuftig å investere i en form for varmepumpe. Her finnes det flere typer løsninger og hva du velger avhenger både av behov og investeringsvilje. Les mer om alternativene i denne artikkelen ›

Foto: Kimm Saatvedt

Hva med framtiden da?

Det er vanskelig å spå framtiden, men det man kan gjøre er å velge oppvarmingsløsninger som gir deg fleksibilitet til å håndtere framtidige produkter og teknologi for oppvarming av bolig og tappevann. Vannbårne systemer gir deg en sånn fleksibilitet – fordi det enkelt kan tilpasses framtidens energiforsyningsløsninger. Les mer om vannbåren varme ›  

Kan jeg få støtte til dette her?

Ja! Enova økte støtten til å erstatte oljefyr og oljekamin høsten 2017, og ut 2018 kan du få inntil kr 50.000,- i støtte dersom du bytter ut oljefyren og samtidig installerer en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-søtte. NB! Støttebeløpene halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020 – så her gjelder det å være tidlig ute!

Kilde: Bosch