VB
Oppvarming

Høye strømpriser? Slik blir du mindre avhengig av strøm som eneste varmekilde

Varm opp hjemmet ditt mens du sparer både energi og miljøet.

Selv om flere og flere har ulike oppvarmingskilder i hjemmet sitt, er det fortsatt strøm som er hovedkilden til oppvarming av hus i Norge. Og hvis strøm er den eneste varmekilden i hjemmet ditt er du mer sårbar for svingninger i strømprisen.

Men vannbåren varme og varmepumpe øker i popularitet. I 2015 var det 38 prosent av befolkningen som svarte at vannbåren varme og varmepumpe var den viktigste oppvarmingskilden. Det er ikke så rart at det øker: Vannbåren varme er mer komfortabelt, bedre for inneklimaet og bedre for lommeboka og miljøet enn varme fra elektriske ovner. 

Når du har et vannbårent varmesystem, betyr det at oppvarmet vann sendes rundt i boligen gjennom rør i gulvet, radiatorer eller viftekonvektorer. Systemet kan driftes av ulike fornybare varmekilder som bergvarme, sjø-, luft-, sol- eller jordvarme, bio-olje, fjernvarme, pellets, ved eller lignende. Veldig ofte er systemet knyttet til en varmepumpe som utnytter energikilden, og som omdanner energien til enten varme eller kulde. 

Med vannbåren varme og varmepumpe er du altså ikke helt fritatt for strømbruk, men du kan spare mye energi på å varme opp hjemmet ditt med vann i stedet for elektrisitet.

Les mer om de ulike typene varmepumpe her:

Bruk av sol som energikilde blir mer og mer populært - det er både bærekraftig og miljøvennlig. Solfangere forurenser ikke, og krever ingen større inngrep i naturen eller i bygget. Systemet bruker solenergi ved hjelp av solfangere på taket som varmer opp vann som transporteres videre i isolerte rør for å bli brukt til oppvarming av tappevann og vannbårent anlegg.

Solen alene kan ikke ta seg av hele oppvarmingsbehovet, men den kan forsyne varmepumper med forvarmet væske som gjør pumpene mer energieffektive.

Hvis ikke varmen fra solen blir brukt med en gang, blir den lagret i en varmtvannsbereder, en tank eller i bakken, og kan brukes senere. Varmepumpen styrer dette automatisk.

Klar for vannbåren varme? Slik går du frem.

Har du spørsmål om valg av varmeløsning hos deg?