VB
Oppvarming

Utnytt solvarmen med HYSS

Kunne du tenke deg et varmesystem i boligen hvor solen er drivkraften? Hele året? HYSS - Hybrid Solar System - er et slikt system. Det er en miljøvennlig oppvarmingsløsning som kombinerer solvarme og varmepumpe. Løsningen kan brukes både i nye og eksisterende boliger og sørger for produksjon av både varmtvann og boligoppvarming - og kjøling! 

Hva består HYSS av?

HYSS, kombinerer det beste av to teknologiområder (solvarme og varmepumpeteknologi). Hovedelementene i systemet består av

  • Solfangere og eventuelt solcellepanel
  • Hybridpanel (alternativ til solfangere og solceller)
  • Inverterstyrt¹, turtallsregulert varmepumpe (bergvarme eller jordvarme) 
  • Lagertank 
  • Energilager (borehull eller markslynge)

Alt dette - utenom solpanelene - er samlet i ett enkelt skap, eller kabinett. I tillegg følger en app til å styre løsningen, og som lar deg følge med på systemets ytelse både i nåtid (COP²) og over lengre tidsperioder (SCOP²).

Hvordan fungerer HYSS?

I et HYSS-system brukes solvarmen til å produsere varme. Høye temperaturer fra solfangerne blir lagret direkte i en tank. I store deler av året (7-8 måneder) vil solvarmen alene klare å varme vannet i lagringstanken til over 60ºC, uten tilskudd fra varmepumpen. I praksis betyr det tilnærmet gratis varmtvann i mange måneder.

I tillegg utnyttes altså solvarmen til å forvarme varmepumpens brinevæske³. På den måten kan varmepumpen jobbe mer effektivt, men med mindre belastning. I de fleste tilfeller blir varmepumpene i en HYSS-løsning dobbelt så effektive som tradisjonelle bergvarmepumper.

Les også: Fra oljefyr til hybrid solenergi i barndomshjemmet

Når solfangerne har lav arbeidstemperatur, eller når lagringstanken er fullt oppvarmet, anvendes solvarmen til å re-lade borehullet. På den måten minsker varmeuttaket, samtidig som borehullstemperaturen holdes mer konstant.

Passer HYSS for meg?

I en eksisterende bolig går 80 prosent av energiforbruket til varme og varmtvann. I nye boliger er tallet 60. Det er derfor god økonomi i å se på kostnadene en har knyttet til dette.

Hvis du er på jakt etter en effektiv, økonomisk og miljøvennlig varmeløsning til boligen din, bør du vurdere HYSS.  Løsningen tilfredsstiller energimerkingen A+++ for både varme og varmtvann. Kanskje ikke så rart når du får 5–7 deler varme og varmtvann for hver del elektrisitet systemet bruker? 

Vil du vite mer om HYSS?

På free-energy.com, finner du utfyllende informasjon om løsningen. Her finner du også en besparingskalkyle hvor du kan regne ut hvor mye du kan spare med en HYSS varmeløsning. 

Du kan selvfølgelig også kontakte din nærmeste VB Rørlegger!

Ordforklaringer

¹At en varmepumpe er inverterstyrt, betyr at kompressoren i pumpen er turtallsregulert. Det vil si at den automatisk tilpasser seg boligens oppvarmings- eller kjølebehov gjennom å regulere turtallet slik at pumpen ikke jobber mer enn nødvendig. Noe som igjen sikrer stabil temperatur og energiforbruk.

²COP: Effektfaktor. Viser hvor mye mer effekt du får ut av varmepumpen i  sammenlignet med tilført strøm i målingsøyeblikket. Eksempelvis betyr en COP på 6 at pumpen produserer 6 ganger mer energi enn den bruker av strøm.

²SCOP: Årsvarmefaktor. Forteller hvor mye energi du sparer med et varmepumeanlegg gjennom et år og viser gjennomsnittlig COP over tid. Gir derfor et riktigere bilde.

³Brinevæske er en glykolvæske som er i det lukkede systemet til varmepumpen og HYSS-løsningen.

Solfangere, solceller og hybridpanel

  • Solenergi kan utnyttes både gjennom solfangere og solceller. Mens solfangere produserer energi ved å varme opp væske som kan brukes til oppvarming av varmtvann og bolig, produserer solceller strøm. 

  • Kombinerer du solfangere, solceller og varmepumpe, kan du rett og slett bli din egen leverandør av varmtvann og oppvarming og strøm, og gjøre boligen din om til et plussenergihus som produserer overskuddsenergi.

  • Hybridpanel består av både solfangere og solceller i ett panel. Disse produserer varme og strøm mye mer effektivt enn tidligere - på mindre plass.

Du kan lese mer om dette på https://www.free-energy.com/solenergi

Med HYSS kan tak og vegger tas i bruk for produsere miljøvennlig og effektiv solvarme