Webinar for deg som enten bor i - eller sitter i styret i borettslag og sameier

Ser du behovet for at ditt borettslag tar jevnlig vedlikehold på alvor og arbeider etter en systematisk plan for å ivareta det ansvaret dere sitter med? I dette webinaret diskuterer fagpersoner fra VB og Boalliansen disse temaene:

Agenda:

Hvilket ansvar har du som styremedlem i et borettslag eller sameie?

 • Juridiske forskjeller på borettslag og sameier.
 • Hva dekker forsikringen?

Hvordan komme i gang med en vedlikeholdsplan?

 • Tilstandsvurderinger danner grunnlag for en vedlikeholdsplan.
 • Digital vedlikeholdsplan, et verktøy for å håndtere vedlikeholdet. Sikrer kontinuitet og forutsigbarhet i vedlikeholdet.

Nytt konsept; «VVS-kontroll av fellesanlegg». Hva betyr dette for et boligselskap?

 • Jevnlige VVS-kontroller sikrer at lovverk blir fulgt, og forebygger skader.

Hvilken lovpålagte HMS-elementer innebefatter VVS?

 • Service og kontroll av sprinkleranlegg
 • Overvann, tak og takrenner
 • Vann og avløp
 • Ettersyn av varmtvannsbereder
 • Kontroll av vannmåler
 • Periodisk kontroll av vann og avløp

 

 

Har du behov for en gjennomgang av VVS i ditt borettslag? Ta kontakt så avtaler vi nærmere!