Dextro- riktig første gangen!

Nesten 75 prosent av VBs medlemsbedrifter benytter kvalitetssikringssystemet Dextro som ble lansert under navnet VB Smart  i 2016. Verktøyet skal sikre at jobben blir utført «riktig første gangen».

Idéen bak Dextro er å kvalitetssikre og dokumentere jobben fra A til Å ved hjelp av sjekklister som VB Rørleggerne bruker på en egen app. Det gjør at alle oppdrag blir både mer effektivt og systematisk utført. I appen er det også mulig å legge inn bilder, både før, underveis og etter avsluttet oppdrag. Til slutt blir all dokumentasjon lastet opp i boligmappa, eller sendt digitalt til oppdragsgiver.

I tillegg til at Dextro inneholder hele 141 sjekklister som kan tilpasses hvert enkelt oppdrag, gir den også tilgang til rørhåndboka, slik at eventuelle problemstillinger kan løses raskere ute på oppdragssted.

Dextro – kvalitetssikring i stadig utvikling

Dextro er et fullverdig HMSK system hvor både rørlegger, prosjektleder og ledelse finner sjekklister, rutiner og maler for sine ordre og bedrift. Det er utviklet for og med rørleggere, og er i kontinuerlig utvikling -  med brukervennlighet i fokus.

Samme standard uansett VB bedrift

Ingen av VB medlemsbedrifter er like og alle har sine måter å gjøre ting på. Men Dextro setter en felles standard for hva du som kunde kan forvente av utførelse og dokumentasjon når du får besøk av en VB Rørlegger. Den skal være den samme hos alle.

VB Smart gir deg digital dokumentasjon på utført oppdrag

Den viktigste fordelen med Dextro for deg som kunde er selvfølgelig at du kan være trygg på at jobben du skal ha utført, blir gjort effektivt, grundig – og riktig med en gang. Og du får digital dokumentasjon. Men verktøyet gjør også arbeidsdagen enklere for alle de som utfører jobben, enten det er en VB Rørlegger, en prosjektleder, eller en i bedriftens administrasjon. En vinn-vinn situasjon for alle.

Vil du vite mer om dette?

Kontakt drifts- og utviklingsleder for Dextro, Elise Støle  på e-post eller telefon 959 29 269.