VB
VB Proff

VB tar tempen på kontoret

For varmt. For kaldt. Tung luft. Trekk. Klagelisten kan bli lang når det er utfordringer med temperatur og inneklima på norske arbeidsplasser. Er det i det hele tatt mulig å gjøre alle tilfreds? Ja, sier vi i VB – det er mulig!

– Jeg får mange spørsmål om det er anleggene eller menneskene som er problemet. To personer som sitter rett ved siden av hverandre kan jo oppleve temperaturen vidt forskjellig, sier Baard Aas, daglig leder i VB Lunder & Aas på Jessheim.

Værskifte-utfordringer

Ofte er problemene størst (og klagene flest) ved værskifte fordi mange bygg sliter med å tilpasse seg streng kulde eller sterk varme.

– Anlegget må være riktig dimensjonert og ha god nok kapasitet for å tåle temperatursvingninger. Det er også andre faktorer som spiller inn på inneklimaet, for eksempel størrelsen på vindusflater, hvordan ventilasjonen er stilt inn og om lokalene er tilpasset antallet personer som jobber der, sier Aas.

Påvirker prestasjonene

Dårlig inneklima virker negativt inn på effektiviteten til de som jobber i lokalene. Når det er for kaldt eller for varmt går arbeidsprestasjonene og tempoet ned.

 Arbeidstilsynet er derfor klare i sine anbefalinger*:  

”Temperaturen bør holdes under 22 grader ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperaturer under 19 grader og over 26 grader skal unngås.”

Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider ›

La beste praksis styre

Individuelle behov er vanskelige å styre, og flere undersøkelser konkluderer med at biologiske årsaker gjør at komforttemperaturen til kvinner ligger høyere enn hos menn.*

Derfor fryser kvinner lettere enn menn › 

– En ting er likevel sikkert: Du kan ikke overlate til personalet selv å stille inn temperatur eller styrken på ventilasjonen. Da får du for mange individuelle tilpasninger og resultatet blir dårlig. Og det er det jo ingen som vil. Her må man bruke  beste praksis, sier Aas.

Stabil temperatur gir færre klager

Gode varme- og kjøleanlegg i kombinasjon med riktig ventilasjon gir mer stabil innetemperatur og færre klager fra de som jobber i bygget.  

 – Det beste resultatet får du når rørleggeren samarbeider med elektriker og automatiker om å gi riktig varme, kjøling og ventilasjon til bygget.

 Og – i noen tilfeller er det rett og slett bare improviserte løsninger som kan utjevne individuelle preferanser når det gjelder innetemperatur. Enten det er en ekstra vifte på varme dager, eller et skjerf eller en ekstra genser når det er kaldt. 

3 tips til deg som har ansvar for temperaturen

  1. Utvendig solskjerming gjør det enklere å justere temperaturen innendørs
  2. Hurtigvirkende oppvarming og kjøling anbefales i kontorbygg der solen har større påvirkning på innetemperaturen i forskjellige soner gjennom dagen
  3. Se til at det er nok av trådløse romtermostater montert i kontorlokalene, slik at ulike temperatursoner er dekket og anlegget kan tilpasse seg automatisk.