VB
VB Proff

HMS i VB

Det viktigste av alt. 

Håndverksbransjen har generelt sett hatt lite fokus på HMS-arbeid, det vil si alt arbeid innen helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for medarbeiderne.

Det har vi gjort noe med i VB. Vårt HMS-program "Forsiktig, Verdens Beste" er godt innarbeidet i alle våre medlemsbedrifter som en positiv holdningskampanje som skal motivere til riktige holdninger og gode valg som får jobben gjort på en sikker og trygg måte. 

HMS-arbeidet i VB er uten pekefingerbudskap, men med viktige påminnelser som skal sørge for at alle i VB tar godt vare på verdens beste kolleger – og ikke minst seg selv. 

HMS-programmet har gjort HMS til en helt naturlig del av arbeidet for alle de 1650 medarbeiderne i VB-bedriftene. Med HMS satt i system er det blitt tydeligere, samtidig som det alltid er lett tilgjengelig for alle.

Les mer om HMS-programmet og se videoen Forsiktig, Verdens Beste ›