- VB Smart gir oss full kontroll

rørlegger vb rørlegger dokumentasjon fdv
23. juni 2019 23:25
Rørlegger Oda Marie Holmen fra VB J & A Rosenlund AS på Åmot dokumenterer med bilder at arbeidet i kjøkkenbenken er utført i henhold til sjekkliste i VB Smart.

– Arbeidsdagen ble mer effektiv og forenklet etter at vi tok i bruk det digitale kvalitetssystemet VB Smart. Nå har vi full oversikt over enhver jobb vi utfører, samtidig som vi dokumenterer alt som blir utført på stedet. Smart, rett og slett!


Dette sier en godt fornøyd Tarjei Samuelsen, eier og daglig leder i VB-bedriften J & A Rosenlund AS på Åmot i Modum kommune. Her holder de til i Industriveien 40, med kontorer og utstilling, samt et 640 kvadratmeter stort lager for hentekunder.

Siden 1978
Bedriften er Modums eldste rørleggerfirma, startet av Jan og Arne Rosenlund i 1978. I dag er det Arnes svigersønn, Tarjei Samuelsen som har overtatt eierskapet og ansvaret for 13 ansatte, deriblant tre voksenlærlinger.
– Vi gikk inn som medlem av rørleggerkjeden VB i 2008, og tok i bruk VB Smart for cirka ett år siden. Før den tid hadde vi brukt et annet digitaliseringsverktøy, men VB Smart viste seg snart å være mer spesialtilpasset vår bruk. På en lettvint måte kan vi lage en slags «dagbok» gjennom hele byggeperioden på det aktuelle bygget vi er på, med bilder, sjekklister, endringer og annet. Det gir oss full oversikt hva som skal gjøres og rekkefølgen det bør gjøres i, men det finnes også en rekke andre fordeler som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen vår, sier Samuelsen.

Trygghet
Han peker på det å følge sjekklistene til punkt og prikke, og dokumentere med bilder tatt både før og etter, er noe som gir trygghet for både firma og oppdragsgiver.
–I stedet for å rapportere og dokumentere jobben etter at den er gjort, kan vi nå gjøre alt dette etter hvert som vi krysser av på sjekklisten. Man ser hva som er gjort underveis, og at jobben er blitt gjort riktig første gangen. Alle eventuelle avvik blir rettet på stedet. Når så jobben er ferdigstilt, får oppdragsgiver en dokumentert rapport på hele oppdraget. Til slutt kan den fullstendige FDV-dokumentasjonen føres direkte inn i Boligmappa, forteller Tarjei Samuelsen.

Mye å gjøre
Åmodt-bedriften har i stor grad spesialisert seg på totalrenovering av baderom, både for det offentlige så vel som privatmarkedet. De har stor kompetanse innen varmepumper, rehabilitering av bad, både små og store, offentlige og private, nybygg, samt rehabilitering/oppgradering av fyringsanlegg i næring og offentlige bygg. Oppdragsmengden er ifølge Samuelsen meget god til langt ut i 2020.
– Vi har mye å gjøre, og i øyeblikket er vi i gang med en totalrehabilitering av et gamlehjem i nærheten, en ganske svær jobb. Der skal absolutt alt av gamle rør og koblinger ribbes og skiftes ut med nytt, og da er det kjekt å ha et verktøy som VB Smart tilgjengelig, sier han.

Økonomisk vekst
Til tross for en lys fremtid, har Samuelsen likevel ingen planer om å øke bemanningen fremover.
– Nei, jeg er meget godt fornøyd med mine ansatte: De gjør alle gode jobber, noe som viser seg igjen i god økonomisk vekst de siste årene. Dette ser ut til å ville fortsette også for inneværende år, og det gir oss trygge og gode arbeidsplasser, - først og fremst, sier Tarjei Samuelsen i VB-bedriften J & A Rosenlund AS.

FAKTA:
* J & A Rosenlund AS holder til på Åmodt i Modum kommune
* Har 13 dyktige medarbeidere, inklusiv lærlinger.
* Har vært medlem i rørleggerkjeden VB siden 2008.
* De har i tillegg stor kompetanse på varmepumper, samt rehabilitering og oppgradering av fyringsanlegg i næring
* Bistår privatmarkedet med å finne riktige baderomsløsninger og kan forhåndstegne badet i 3D, slik at kunden får et godt bilde av det ferdige badet.
* I tillegg til Modum tar bedriften oppdrag i Sigdal, Drammen, Lier, Hønefoss, Krøderen, Øvre- og Nedre Eiker.