Rådgiverne i skoleverket må strammes opp!

vb rørlegger lærling yrkesfag
3. februar 2020 09:15
Annlaug Torgersen (26) er femte generasjons rørlegger i familiebedriften VB Rørlegger Torgersen.

De neste årene kommer vi til å mangle så mye som 4500 rørleggere her i landet. Kompetansen om håndverksfag hos dem som skal gi råd til ungdommene er svært mangelfull og utvilsomt en av årsakene til at situasjonen er kritisk.

Øystein Kjellsen, står bak meningen, han er administrerende direktør i Rørleggerkjeden VB og mener det burde vært satt inn langt flere tiltak for å oppmuntre ungdom til å velge seg til håndverksfag. Kjellsen har selv bakgrunn fra den private utdanningsinstitusjonen Sonans, og var med å etablere en rekke videregående skoler rundt omkring i landet.

-Den typiske rådgiveren i ungdomsskolen har høyere utdannelse. Er det rimelig å anta at denne rådgiveren gir råd om å ta yrkesfag? Det er ikke en karrierevei de kjenner fra egen erfaring, sier Kjellsen.

Selv legger han stor vekt på at søkere til roller som ingeniører, prosjektledere eller andre ansvarsfulle verv i byggenæringen skal ha praktisk erfaring fra byggeplass og en yrkesfaglig bakgrunn.

-Jeg vil ha dem som kan faget i praksis og ikke bare i teorien. Sånn sett er yrkesfag et springbrett til en lang rekke attraktive stillinger, sier han.

Frir til jentene

I dag er kun to prosent av rørleggerne i landet jenter. Det er på langt nær godt nok. De andre håndverksfagene har like dårlig kjønnsfordeling, men det er en mager trøst og bidrar mest til å understreke at vi står overfor en samfunnsutfordring.

-Bedre kjønnsbalanse har betydning for hele samfunnet. Et arbeidsliv som ikke utnytter potensialet som ligger i halve befolkningen går glipp av halve kompetansen, sier Kjellsen.

Han gir ros til Ingeborg-nettverket som jobber for å fremme kvinner i rørfag. I 1967 ble Ingeborg Markussen autorisert som første kvinnelige rørlegger i Norge. Etterpå har altfor få kvinner gått i hennes fotspor.

- IT-bransjen stod overfor lignende utfordringer for ti år siden. Så ble Oda-nettverket opprettet, og med målrettet innsats er mannsdominansen snudd. Det blir stadig flere kvinner som jobber med IT.

Yrke i utvikling

Det digitale skiftet har truffet rørleggerfaget for fullt, og arbeidsoppgavene endrer seg hurtig. Som rørlegger er arbeidsdagen din svært variert, du må ha en analytisk tilnærming, være kreativ og ha en utpreget ordenssans.

-Bare innenfor vårt fag finnes det minst tjue ulike spesialiseringer og retninger, sier Kjellsen og ramser opp noen gode argumenter for å velge rørfaget:

●Du får utfolde deg kreativt

●Du jobber med praktiske løsninger og får se resultater

●Du finner løsninger som er nyttige for samfunnet, miljøet og enkeltmennesket

●Arbeidsmiljøet er skiftende og du er stadig på nye steder og møter nye folk

●Du får lønn under opplæring og kommer raskt ut i jobb

●Du får ryddige arbeidsforhold og jobb på dagtid i et yrke som er levedyktig

Rørbransjen vil gjøre alt de kan for å gjøre faget til et kvinneyrke, men trenger drahjelp fra storsamfunnet, for dagens skjevfordeling er ingen tjent med.

-I Rørleggerkjeden VB satser vi tungt på å bygge kompetanse hos våre ansatte og mener selv at vi har gode programmer for å gjøre unge kvinner (og menn) i stand til å løse stadig mer krevende og teknologiske utfordringer i rørbransjen, avslutter Kjellsen.

For mer informasjon – kontakt:

Øystein Kjellsen, administrerende direktør i rørleggerkjeden VB

Mobiltelefon: 911 06 544

Epost: oystein.kjellsen@vb.no

Eli Hermine Heyerdahl Eide, styreleder i Ingeborg-nettverket

Mobiltelefon: 992 44 779

Epost: eli@rornorge.no