Mennesket i fokus på VB Kick Off

25. oktober 2019 12:16
Øystein Kjellsen, daglig leder i VB, kan se tilbake på nok et givende Kick Off for leverandører og samarbeidspartnere, denne gang med rekord i antall deltakere.

Mens debatten går om hvor viktig det er for bedrifter å avholde et Kick Off for leverandører og samarbeidspartnere med tanke på et nytt år, har rørleggerkjeden VB (Varme & Bad AS) holdt på med dette i årevis. I år ble det endatil ny rekord i antall deltakere.

Det var derfor en stolt daglig leder i VB, Øystein Kjellsen, som kunne fortelle om den nye deltakerrekorden, og ikke minst presentere planer for et nytt år og nye strategier frem mot 2025.

– Skal toppe
Årets Kick Off gikk i år av stabelen i Stavanger nest siste uken i oktober, der forventningsfulle deltakere fra hele landet var samlet for å høre siste nytt om utviklingen i året som er på hell, og ledelsens planer for tiden som kommer.
– VB og Rørkjøp har i dag de mest lønnsomme bedriftene i vår bransje, og VB har som mål å toppe på alle plan. Våre bedrifter skal bli best både på kompetanse, effektivitet og lønnsomhet, fastslo en selvsikker Øystein Kjellsen fra scenen.
–VB ligger langt fremme når det gjelder teknologi, og VB Smart, vårt eget kvalitetssikringssystem, har vist seg bedre enn forventet. Det er i kontinuerlig utvikling, takket være innspill fra våre brukere rundt i landet, og det foreligger nye, spennende planer for dette neste år, kunne han fortelle.

Bygge samhold og kultur
Kjellsen poengterte særlig VB-kjedens sterkeste fordel:
– Det viktigste av alt er mennesket oppi det hele. Alle våre flotte 1650 VB-ansatte som hver dag gjør en jobb de er stolte av å gjøre. Vi får inn massevis av bilder omtrent daglig som viser et unikt engasjement og en stolthet over å være VB-ansatt. Det samholdet og den kulturen vi bygger sammen i VB er vårt sterkeste kort. Sammen blir vi uslåelige, slo Kjellsen fast, til stor applaus fra salen.

Flere jenter
Han gjorde likevel et poeng av at VB hadde en jobb å gjøre når det gjaldt rekruttering til rørleggeryrket.
– Landet trenger flere rørleggere, og vi må rekruttere fra begge kjønn. Derfor har VB engasjert seg som Gullpartner i Ingeborg-nettverket for å få flere jenter til å velge vårt stolte yrke. I dag er det bare to prosent jenter blant rørleggerne, med heldigvis ser vi nå at holdningene til dette er endret ute blant bedriftene, slik at det er godt håp om at kjønnsbalansen vil bedres etter hvert. Stå på for å få med flere jenter, og benytt skoler og andre arenaer til å fortelle om rørleggeryrket, og hva det kan bety for den enkeltes fremtid, oppfordret Kjellsen.

Svenskehjelp
Og nettopp dette med den menneskelige faktor ble et gjennomgående tema denne kvelden i Stavanger. Øystein Kjellsen hadde hentet inn den svenske hotellbyggeren Marcus Carlsson, som kunne fortelle om hvordan han og hans dedikerte ansatte hadde bygget hoteller for Nordic Choice og Petter Stordalen, både i Oslo, København og Stockholm.
– Vi jobbet ofte under «umulige» forhold og tidsfrister. Jeg hadde trolig ikke kommet i mål til rett tid om det ikke var for at jeg hadde de rette folkene med meg som var villige til å jobbe langt mer enn det som var krevet, sa Carlsson.

Kultur, mennesker og lederskap
Dette med de «rette folkene» ble også understreket av de to svenske direktørene for Petter Stordalens Nordic Choice-kjede, Katalin Paldeak og Ulrika Rosén.
De to, som har ansvaret for menneskelige ressurser og for hotellkjedens merkevarer, kunne i ord og bilder fortelle om en bevisst strategi for å bygge opp en gjennomgripende trivselkultur i organisasjonen. Nemlig det å finne de rette menneskene til de rette stillingene i organisasjonen,- fra topp til bunn.
– Alle skal bli sett, og alle skal bli hørt uansett på hvilket plan man jobber i organisasjonen. Derfor har vi også et program som ivaretar den enkelte på alle plan, ikke minst på sunnhet og helse, som er selve grunnlaget for at mennesket skal fungere optimalt. Velfungerende mennesker som trives og har det godt både privat og på jobb, er den aller beste ressurs en organisasjon kan ha, kunne de to engasjerte kvinnene fortelle. Også det til rungende applaus.
– Men skal vi finne de aller beste og rette menneskene, kreves det av oss som ledere at vi har like gode talenter på ledersiden som de har på sine områder. Hvis ikke kan vi gjerne havne i en situasjon hvor de beste talentene velger oss bort til fordel for andre ledere som virker mer interessante. Derfor må vi til enhver tid være på tå hev og yte vårt beste til enhver tid. Det gjelder for alle, uansett bransje, understreket Katalin Paldeak og Ulrika Rosén fra Nordic Choice Hotels.