Effektiviser arbeidsdagen med VB Smart

19. september 2019 23:07
Fra venstre: Drifts- og utviklingsleder i VB Smart AS, Elise Støle Ovedal sammen med HMSK- og driftskoordinator Pernille Wabakken, gleder seg over at stadig flere VB-rørleggere tar i bruk VB Smart. – En meget lønnsom investering, sier de.

Stadig flere VB bedrifter tar i bruk kvalitetssikringssystemet VB Smart, forteller en smilende drift- og utviklingsleder Elise Støle Ovedal i VB Smart AS.

– Nå har snart 75 prosent av VBs medlemsbedrifter tatt i bruk VB Smart, og de mange gode tilbakemeldingene viser at dette var helt riktig vei å gå da vi lanserte systemet i januar 2016, sier Ovedal. I år ble VB Smart skilt ut som eget selskap fra VB. Sammen med HMSK- og driftskoordinator Pernille Wabakken, står Elise Støle Ovedal for den daglige driften av selskapet. I tillegg har de to personer som tar seg av support av de mange brukerne over hele Norges land.

Stor interesse
Vi så allerede under lanseringen av VB Smart på VB Dagene i 2016 at interessen var stor for kvalitetssikringssystemet. Dette var morgendagens teknologi som kunne effektivisere arbeidsdagen og sikre at jobben blir utført «riktig første gangen», og med dette også øke lønnsomheten i det enkelte prosjekt, forteller Ovedal.
Hun forteller videre at idéen bak VB Smart er å kvalitetssikre og dokumentere jobben fra A til Å ved hjelp av sjekklister man følger og krysser av underveis.
– Ved hjelp av VB Smart effektiviseres og systematiseres jobben. Rørleggeren dokumenterer alle oppdrag ved hjelp av VB Smart-appen på sin telefon, nettbrett eller webløsning. Rørlegger følger sjekklister som er tildelt ordren, og tar bilder både før og etter som tydelig viser utførelse av ordre. Underveis får rørlegger veiledning og tilgang til aktuelle delkapitler fra rørhåndboka for akkurat det som jobbes med. Etter endt oppdrag har rørlegger laget en dokumentasjon for hele jobben som sendes til boligmappa.

Stadig utvikling
– Vil VB Smart kunne ta høyde for uforutsette endringer i lovverket som kan komme?
– Ja, VB Smart er i stadig utvikling. I forhold til da vi lanserte det i 2016, er VB Smart i dag et system som har samlet så mye som mulig i et og samme system, noe som var hele bakgrunnen for at VB skulle lage et eget system. Det er i dag et fullverdig HMSK system hvor både rørlegger, prosjektleder og ledelse finner sjekklister, rutiner og maler for sin ordre og bedrift. Det er utviklet for rørleggere, sammen med rørleggere. Vi har et brukerforum med utvalgte bedrifter i VB, disse er med og prioriterer hva vi skal utvikle av de ønsker brukere har meldt inn samt utvikling som jeg ser er nødvendig for systemet, dette alltid med brukervennlighet i fokus. Så dette er en vinn-vinn situasjon for alle, understreker Ovedal.

Lett å bruke
Like siden oppstart, har Elise Støle Ovedal og kollega Pernille Wabakken reist rundt til de mange VBs medlemsbedriftene i landet for å lære de opp i bruk, systematisering og tilpasse systemet etter hvordan de jobber.
– Det som er aller viktig for oss er at alle brukerne skal føle seg ivaretatt, både sett og hørt når det gjelder spørsmål omkring systemet, så vel som ønsker for ny funksjonalitet. Ingen bedrifter er like og alle har sine måter å gjøre tingene på. Med VB Smart setter vi en standard for hva kunden kan forvente av utførelse og dokumentasjon når de har besøk av VB rørleggeren. Blant annet inneholder VB Smart hele 141 sjekklister som man kan tilpasse til hvert enkelt oppdrag, forteller hun med et smil.
– I tillegg er VB Smart intuitivt og lett i bruk. Har man brukt en smart-telefon så kommer man lett i gang. Opplæringen kan dermed gjøres unna på noen timer, alt etter hvilket utgangspunkt en har for digitale løsninger fra før. Poenget er at bruk av VB Smart skal gjøre arbeidsdagen enklere for den som gjør jobben ute, prosjektledere, administrasjonen og ikke minst øke lønnsomheten i bedriftene. Derfor gleder det oss stort å høre alle tilbakemeldingene fra våre brukere at det er nettopp det man har oppnådd ved å investere i VB Smart, sier Elise Støle Ovedal, som mer enn gjerne ønsker nye brukere velkommen.