Free Energy

Free Energy leverer HYSS.

Free Energy tilbyr solbaserte energisystemer som kan levere all den energien som bygninger behøver. HYSS – Hybrid Solar System er en hybridløsning som utnytter solvarme med solceller (el) og solfangere (varme) i kombinasjon med bergvarmepumpe.