VB
Om VB

Banebrytende avtale mellom IF og VB

17. januar 2018 - Det nye året hadde knapt kommet i gang før forsikringsgiganten If signerte en omfattende samarbeidsavtale med rørleggerkjeden VB. Avtalen gjelder i hovedsak oppdrag i forbindelse med vannskader og har en samlet verdi på over 300 millioner de neste seks årene. Avtalen trer i kraft umiddelbart.

– Dette er en enorm tillitserklæring fra Nordens største forsikringsselskap, sier en godt fornøyd leder for salg på proffmarkedet i VB, Morten Boye-Hansen. Det er en tillitserklæring først og fremst gitt til de mange VB Rørleggerne som har utført jobben for If effektivt og skikkelig gjennom mange år tidligere. 

If og VB innledet samarbeidet allerede høsten 2009 og startet umiddelbart arbeidet med å forbedre og utvikle avtalen til fordel for Ifs kunder. Blant annet ble oppdrags- og kommunikasjonsverktøyet In4mo tatt i bruk hos VB Rørleggerne. Grundig opplæring i prosedyrer og bestemmelser som gjelder i forsikringssaker gjennomføres jevnlig.  Hovedfokus har hele tiden vært på den opplevelsen uheldige If-kunder skal få når vannskaden har skjedd. 

I grove trekk omfatter avtalen at VB alltid ivaretar If sine forpliktelser overfor selskapets kunder i forbindelse med vannskader. Det dreier seg om både store omfattende skader til mindre uhell. Alt fra å rett og slett å stoppe vann som renner, til å gjennomføre arbeidet som er nødvendig for å erstatte det som er skadet. Dette gjøres ofte i samarbeid med skadesaneringsselskaper og ansvarlige byggmestre. I tillegg skal VB også arrangere "VB Forsikringsdag" for samarbeidspartnerne til If over hele Norge. 

– Vi får inn 300 000 skadesaker hvert år og håndterer halvparten av disse innen 24 timer. Ni av ti kunder som har hatt en skade gir oss toppkarakter for vår skadebehandling, sier Bjarne Harkinn, innkjøpsansvarlig hos If og fortsetter:

– Ifs kunder skal være trygge på at det er de beste håndverkere som reparerer skaden og at den blir reparert som avtalt. - Vi er godt fornøyd med denne avtalen, og ser frem til å utvikle samarbeidet med VB – til det beste for våre kunder, avslutter Bjarne Harkinn. 

I bransjen er det vanlig praksis at slike avtaler reforhandles og eventuelt fornyes med et eller to år av gangen.

– Å inngå en 6-årig samarbeidsavtale med et skadeforsikringsselskap er nesten en nyhet i seg selv, forteller Boye-Hansen. Det er første gang avtale av en slik størrelse og varighet er inngått i Norge. Det er klart at vi er stolte av dette og gleder oss til å være rørleggeren til et av Norges største forsikringsselskap i mange år videre.

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Leder bedriftsmarked i VB, Morten Boye-Hansen, telefon: 958 73 797
  • Daglig leder i VB, Øystein Kjellsen, telefon: 911 06 544
Bjarne Harkinn, innkjøpsansvarlig hos If, signerer avtalen med VB