VB Trainee - for deg som vil mer!

VB Trainee er et personlig utviklingsprogram for talentene i Varme & Bad. De første 12 rørleggerne fullførte trainee-programmet sommeren 2011, kull 2  med 14 personer fullfører programmet sommeren 2012, mens nytt kull startet opp høsten 2012.

Varme & Bad er en sterk og offensiv rørleggerkjede som ruster seg for å møte fremtidens utfordringer. VB ser på ledelse som en viktig oppgave for kjeden og bedriften du jobber i, og skaper forståelse for hvordan faglige og personlige utfordringer påvirker oss i det daglige, og hvordan dette skaper tillit mellom mennesker. Vi ønsker å å bidra til bevisste endringer som kan styrke nye, potensielle lederkandidater i kjeden.

På bakgrunn av dette har VB utviklet et Trainee-program for talentene i kjeden. VB Trainee passer for medarbeidere som er påtenkt en rolle som bas, prosjektleder, avdelingsleder eller lignende.

VB Trainee er samlingsbasert med 5 samlinger fordelt over ett år. Mellom samlingene arbeider du videre med utviklingsmålene med støtte fra ledere, andre deltagere og en personlig coach. Som deltager på VBs trainee-program får du en enestående mulighet til å utforske ditt eget potensiale som leder og oppdage sider ved deg selv og din arbeidssituasjon. Læring og utforsking skjer på ulike arenaer både på og mellom samlingene, og i et nært samarbeid med andre trainee-deltagere i samme situasjon som deg selv.

Synes du dette ser spennende ut?
Ta kontakt med VB på tlf.  51 95 11 00, e-post kompetanse@vb.no

VB Trainee inneholder blant annet:

 • Ledelse og selvledelse
 • Kommunikasjon & Samarbeid
 • Markedsføring
 • Salg
 • Kvalitetssikring
 • HMS
 • IT/web/intranett/pda
 • Økonomi
 • Prosjektstyring
 • VB
 • Grossister
 • Produsenter
 • Konkurrenter