VB
God energi

Sparer du vann, sparer du penger - og miljøet

I de fleste norske kommuner betaler du en fast avgift for vann som beregnes ut fra arealet på boligen din. Hvor mye du betaler avhenger av hvor i landet du bor, og det å flytte til en annen kommune fordi de har lavere avgifter er ikke et spareråd vi i VB bruker så hyppig akkurat! Når det er sagt, så er det flere grunner til å spare vann likevel.

20 bøtter vann om dagen

Alle er forskjellige, men i gjennomsnitt bruker hver av oss nærmere 200 liter vann hvert eneste døgn. Dette tilsvarer rundt 20 vaskebøtter, og ti av disse ”daglige bøttene” består av varmtvann. Det er også forklaringen til hvorfor oppvarming av nettopp vann er den nest største utgiftsposten på strømregningen til en vanlig norsk husholdning. 

Vil du redusere vannforbruket? Kontakt nærmeste VB Rørlegger her!

Sjekk strømregningen!

Det å spare vann betyr for mange å spare penger. Beregninger fra Enova viser at en gjennomsnittsfamilie bruker omtrent 5.000 kWh per år på varmtvann, og betaler 5.000 kroner med en strømpris på 1 krone per kWh. 

Hvis du i tillegg har en dryppende varmtvannskran eller andre fordyrende faktorer (tenåringer som dusjer lenge kan være én av dem!), er sannsynligheten stor for at regningen er høyere enn gjennomsnittet. 

Tenk miljø!

Vannet vi bruker blir til avløpsvann, som må transporteres i ledningsnettet og renses. Dette krever energi, i tillegg til at mange norske kommuner har gamle ledningsnett og renseanlegg som sliter med kapasiteten. Vannet du sparer er med andre ord et viktig bidrag. 

De viktigste tiltakene

  1. Vannsparende dusjløsninger, servant – og kjøkkenbatteri er de viktigste byttene du kan gjøre i hjemmet for å spare vann hver dag. I følge Enova kan man nesten halvere forbruket av varmtvann i en husholdning ved å installere vannbesparende løsninger, noe som vil vise igjen på strømregningen. 
  1. Mer effektiv dusjing

Ved å korte ned den daglige dusjen fra ti til fem minutter, kan man faktisk spare 50 liter vann per person per dag. Hvis du ikke har installert vannsparende dusj, går det an å spare vann ved å dusje med litt lavere trykk. 

Skeptisk til "sparedusj"? Det finnes mange gode løsninger – her ser du en av dem! 

Vannmåler vs. fast avgift

Noen steder i landet kan det lønne seg å installere vannmåler sånn at du istedenfor den faste avgiften til vann og avløp heller betaler for faktisk forbruk – særlig hvis dere er få personer i boligen!

Kilder: Enova, miljøstatus.no, enok.no, NTNU/forskning.no