VB
Akkurat nå

VB og smittevern mot koronavirus

Din trygghet er like viktig som vår trygghet.  Du som er kunde skal være trygg hjemme, og de som jobber for oss skal være trygge på jobb. Derfor følger vi myndighetenes helsefaglige råd for å minimere risikoen for smittespredning.

Skal du ha en rørlegger på besøk? For at du skal være trygg og for at vi skal utføre jobben sikkert, må vi først vite litt om situasjonen du står i. Er noen i karantene, isolat eller mistenkt smittet? Snakk med oss i forkant.

Husstand hvor det ikke er karantene, isolat eller mistanke om smitte:

Jobben vil kunne utføres, og vi følger disse retningslinjene:

  • Vi har god håndhygiene
  • Vi holder en meters avstand
  • Vi kommuniserer fremdrift på telefon eller video
  • Vi benytter sko-overtrekk og hansker
  • Vi avgrenser arbeidsområde om nødvendig

 

Husstand som er berørt av koronavirus med karantene, isolat eller mistanke om smitte:

Vi tar en risikovurdering, og hvis arbeidet kan utføres i et annet rom, ute eller tilsvarende, så gjennomfører vi jobben. Da følger vi disse retningslinjene, i tillegg til de over:

  • Vi bruker verneutstyr som sko-overtrekk, masker, øyebeskyttelse og engangshansker.
  • Ved behov bruker vi også overtrekksdresser, helmaske og gummistøvler.
  • Engangsutstyr behandles som smitteavfall.
  • Vi bruker godkjente desinfiseringsmidler for rengjøring av verktøy og utstyr.

 

Dextro - et viktig verktøy også i koronatider

Svært mange av VBs medlemsbedrifter benytter kvalitetssikringsverktøyet Dextro når de utfører oppdrag. Det er et digitalt verktøy med en rekke sjekklister som skal sikre at alle oppdrag blir riktig utført første gang, og selvfølgelig i henhold til gjeldende regelverk. Under koronapandemien er det utarbeidet egne, grundige sjekklister, som blant annet inneholder retningslinjene som ble nevnt over.

 

Vi holder oss oppdatert på gjeldende retningslinjer og følger rådene fra Folkehelseinstituttet.

Enkelte jobboppdrag kan måtte vente til ting normaliserer seg.