VB

Vannskader: Slik forebygger du skader fra styrtregn og flom

Været blir villere og våtere, og flere og flere opplever oversvømmelse og vannskader i hjemmet. Rørleggeren har råd til hvordan du forebygger de verste skadene. 

Vann er livsviktig og en hverdagshelt. Men vann er også oversvømmelser, flom og vannskader. Kombinasjonen av hyppigere ekstremvær – og et vann- og avløpssystem som ikke er dimensjonert for store vannmengder – gjør at vannskader i norske hjem oppstår oftere og oftere. Vannskader er den vanligste skaden i norske hjem, ifølge Huseierne.


– Hver gang det er meldt styrtregn, så har vi telefonen i nærheten med lyden på, og vi er klare til å rykke ut, hele døgnet, sier Aslak Åslid, rørlegger i VB Rørlegger Torgersen.


Han har sett sin andel skader etter flom og styrtregn – en hel hage som hadde rast inn i en kjeller, kjellere fylt av vann, kjellere hvor kloakk har flommet opp av sluket. 


– Regnværet blir mer og mer ekstremt og kraftig. Det er et gjennomgående problem at folk får vann i kjelleren når det styrtregner, sier Åslid.


Når det kommunale rørnettet overbelastes på grunn av mye og kraftig regn, så får man tilbakeslag av vann inn i boligen – altså at avløpsvann fra dusj, vaskemaskiner og toalett flommer opp fra sluket og doen. (Dette gjelder bare ved gamle rør hvor spillvann og overvann ikke er separert.)


Tall fra forsikringsselskapet If viser at antallet skader etter styrtregn og flom har økt med hele 800 prosent siden 1990-tallet. I perioden 2010 til 2018 ble det meldt inn rundt 160 000 skader på bygninger etter styrtregn. 


Når uhellet er ute og kjelleren er oversvømt er det som regel først forsikringsselskap eller brannvesen som kontaktes. Brannvesen, renovasjonsfirma eller saneringsfirma pumper ut vannet, tørker opp og river. Så kommer rørleggeren inn og demonterer eventuelle bad, kjøkken og fjerner varmtvannsbereder hvis den har stått under vann. Deretter er det gjenoppbygging.

 

Ofte installerer rørleggeren så en tilbakeslagsventil. Tilbakeslagsventil fungerer sånn at væske eller luft kan gå en vei, men ikke den andre (som i et sykkeldekk, der luft kan pumpes inn uten at den slipper rett ut igjen.)


Det er lurt, mener Åslid. 


– Det er et etterslep på vedlikehold av rør, og vi kan ikke bytte ut hele rørparken. Vi kan heller ikke bytte ut rør til større dimensjon hele tiden, sier han.

 

Vedlikeholdsetterslepet på vann og avløp er regnet til 390 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening i 2019, sitert i NRK


Mange kommuner har en plan og en jobb for dette – og det er flere måter å møte overvannsproblematikken på over bakken, for eksempel gjennom vegetasjon. 

 

Noen steder i landet er det også vanlig å lage fordrøyningsanlegg ved nybygg. Da samles vannet opp og blir sluppet ut i porsjoner etterpå. På den måten belaster man ikke det kommunale nettet.


Men du har altså også et eget ansvar som privatperson. Og det er en del ting du kan gjøre for å forebygge at styrtregnet skader huset ditt.


Tips fra rørlegger Aslak Åslid:

 • Hold rister og takrenner og sluk nederst i kjellertrapp rene og åpne. Fjern løv og rask med jevne mellomrom. 
 • Tøm sandfangstkummer. 
 • Kontroller at sluk eller renne ved innkjørsel til garasjen er åpen og ren, at røret har fritt løp til kummen. 
 • Også tilbakeslagsventilen må holdes ren - hvis det samler seg rusk i klaffen, så vil ikke ventilen virke som den skal. 
 • Hvis du bor på et spesielt utsatt sted (for eksempel nede i en dump) og ofte hører boblelyder i sluket - ikke lagre verdifulle ting på kjellergulvet (malerier for eksempel). Sett det på paller så det kommer 10-15 cm opp fra gulvet. 
 • Hvis du bor på utsatt sted og allerede har installert tilbakeslagsventil i alle sluk, og i tillegg har en lensepumpe stående i kjeller, så kan du pumpe ut vannet på egenhånd om det skulle være nødvendig.

 

I tillegg har forsikringsselskapet If disse rådene for å forhindre vannskader fra flom og styrtregn:                

 • Sørg for tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget slik at vann renner bort fra, og ikke inn mot bygget. Drens- og overvannssystemet skal være konstruert slik at overflatevann dreneres og føres vekk fra bygningen.
 • Grunnmur og andre utsatte deler av bygget bør behandles med murpuss, maling eller andre materialer som gjør at den holder vannet ute.
 • Bruk materialer og konstruksjoner som fliser og betong i underetasjer og kjellere.
 • Ikke tøm hageavfall, jord, stein eller annen masse ved eller i bekker. Dette kan demme opp for vannet og gi nye løp mot eiendommen din.
 • Ikke rydd skråning mot bekker for naturlig vegetasjon, den tar opp og holder på vannet.

VB fører flere produkter som kan stoppe eller varsle om lekkasjer i hjemmet ditt, som Flowstop fra Watercontrol eller Høiax AquaSafe. VB tilbyr også Vannsjekken hvor vi går gjennom hjemmet ditt og sjekker alle rom som har vann og avløp. 

Bestill Vannsjekken her eller spør din nærmeste VB Rørlegger om råd.