VB
VB Proff

Bidro til prisvinnende signalbygg

Da nye Ålgård kirke i Gjesdal kommune utenfor Sandnes ble offisielt innviet i 2015, var det med sanitær-, varme- og sprinkleranlegg fra VB.

 

VB Rørlegger Torgersen AS i Sandnes fikk oppdraget med VVS-delen av den nye og spektakulære kirken. Med sin seil-lignende form vises kirken godt blant den øvrige bebyggelsen og er et tydelig landemerke på stedet. 

Rask oppvarming med gass

– Kirken har fått installert en luft/vann varmepumpeløsning med radiatoranlegg. Men for å kunne varme opp kirkerommet raskt har vi også lagt inn oppvarming med gass, forteller daglig leder Arne Torgersen hos VB Rørlegger Torgersen. 

I tillegg til å levere og montere sanitærutstyret, monterte rørleggerne også sprinkleranlegg. Det sistnevnte var imidlertid ikke bare-bare: Sprinkleranlegget var utfordrende å få på plass på grunn av den spesielle utformingen av taket (men det meste går som kjent når man ikke gir seg!). 

Mottok byggeskikkpris

Kirken er på 1550 m², og i tillegg kommer råbyggutvidelse på 450 m² i sokkeletasjen som skal romme ungdomsmenigheten i fremtiden. Kirkesalen har plass til 425 personer, men kan utvides med kirketorg med plass til ca. 600 personer. For VB-bedriften i Sandnes beløp prosjektet seg til ca. 3,5 millioner kroner. 

Arkitektfirmaet Link Arkitektur har tegnet kirken, som også fikk Gjesdal kommune sin byggeskikkpris i 2015.

Arbeid:

Sanitær-, varme- og sprinkleranlegg  

Sted:

Ålgård, Rogaland  

Arbeid utført av:

VB Rørlegger Torgersen

Fra VB Bloggen

Alle som har jobbet med rørtekniske anlegg vet at det kan oppstå problemer fra tid til annen. Surr i rørene, rett og slett. Det skjer i planleggingsarbeidet også. Vi har samlet noen erfaringer og oppsummerer her med sju gjengangere.

Vi lever i et samfunn hvor krav til dokumentasjon og sporbarhet har blitt en selvfølge i de fleste sammenhenger. Men er du kjent med hvilke krav som gjelder for dokumentasjon og drift av bygg? Her tar vi for oss minimumskravene. 

Alle nye bygg blir levert med en "bruksanvisning" i form av FDV-dokumentasjon, men ikke alle byggeiere og forvaltere ser verdien av den. Det er synd. Når den blir et levende dokument som brukes aktivt i driften av bygget, sparer den nemlig både tid og penger.