VB
Om VB

Klimanøytral skole i Bærum

Miljøvennlige løsninger, en skreddersydd prosjektgruppe og et svært tydelig HMS-fokus har vært ABC for VB Konnerud Rør sitt arbeid med Rykkinn skole i Bærum.

 

Rykkinn skole i Bærum er et FutureBuilt-prosjekt. Dette er et tiårig program som går til 2020, og visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. 

Offentlig-privat samarbeid

Rykkinn skole er bygget som et offentlig-privat samarbeid, der Veidekke eier og har stått for byggingen av skolen, mens Bærum kommune leier bygget i 25 år. VB Konnerud Rør hadde rørentreprisen på den topp moderne skolen, som har plass til ca. 600 elever. 

Varme- og sanitæranlegg

Varmeanlegget på skolen består av varmepumpe og 17 energibrønner som forsyner radiatorer i klasserom, gulvvarme i garderober, forsamlingssal og gymsal med varme. Rørleggerbedriften har også sprinklet hele bygget, og levert sanitæranlegg. Prosjektets størrelse for VB Konnerud Rør var ca. 13 millioner kroner. 

God prosjektstyring

Erfaringer fra tidligere prosjekter har gjort at en skreddersydd prosjektgruppe som jobber veldig godt sammen, er satt sammen til oppdraget på skolen. Prosjektet er prosjektert i Beam for å sikre en god prosjektstyring, og HMS-arbeidet har også hatt et stort fokus underveis: 

- Veidekke er en veldig profesjonell aktør, og vi lærte mye av HMS-arbeidet deres. Dette gjør at også vår bedrift blir enda bedre på HMS og vi videreutvikler oss, sier prosjektleder Thomas Bruun i VB Konnerud Rør. 

Bedriften har utviklet et eget HMS-system for hvert av Veidekke sine prosjekter. Fokuset på HMS gjenspeiles i en svært ryddig arbeidsplass som fremstår som strøkent på hele byggeområdet.

Arbeid:

Varmepumpe med 17 energibrønner, sanitær- og sprinkleranlegg 

Sted:

Rykkinn, Akershus  

Arbeid utført av:

VB Konnerud Rør

Prosjektleder Thomas Bruun på Rykkinn skole (Foto: Rune Midtskogen).

VVS i boligprosjekter

Jobber du med planlegging eller gjennomføring av boligprosjekt, i form av en enkelt bolig eller mange boenheter? Vi har samlet tips, råd og informasjon om temaet

Fra VB Bloggen

Alle som har jobbet med rørtekniske anlegg vet at det kan oppstå problemer fra tid til annen. Surr i rørene, rett og slett. Det skjer i planleggingsarbeidet også. Vi har samlet noen erfaringer og oppsummerer her med sju gjengangere.

Vi lever i et samfunn hvor krav til dokumentasjon og sporbarhet har blitt en selvfølge i de fleste sammenhenger. Men er du kjent med hvilke krav som gjelder for dokumentasjon og drift av bygg? Her tar vi for oss minimumskravene. 

Alle nye bygg blir levert med en "bruksanvisning" i form av FDV-dokumentasjon, men ikke alle byggeiere og forvaltere ser verdien av den. Det er synd. Når den blir et levende dokument som brukes aktivt i driften av bygget, sparer den nemlig både tid og penger.